Skupina „Jagodice“

Kroz likovne tehnike unijeli smo boje jeseni u naš vrtić, pjevali smo pjesme o jeseni, pričali priče o jeseni, svojim radovima ukrasili prostor vrtića. A kada su listovi opali sa grana zaokupila su nas geometrijska tijela. Kvadar nam je zadavao malo više muke, ali dok smo njegove strane obljepljivali geometrijskim likovima shvatili smo da kvadar…

GOSTOVANJE NA STRUČNOM SKUPU NA VISOKOJ ŠKOLI U BAJI

Dana 20. i 21.11.2014. Odjel za hrvatski jezik pri Institutu za narodnosne i strane jezike na Visokoj školi Jozsefa Eotvosa u Baji (Mađarska) organizirao je stručni skup koji je počeo baš na Međunarodni dan djeteta. Skup je bio namijenjen odgojiteljicama dvojezičnih vrtića iz Pečuha, Baje i okolice Baje, a teme su bile vezane uz rad…

Skupina „Kruškice“

  U likovno – kreativnoj radionici aktivnosti djeca predškolske skupine “Kruškice” oslikavala su dvorac iz bajke, a u istraživačko-spoznajnoj aktivnosti od kreda u boji i morske soli izradili su čarobni prah.             Predškolska skupina “Kruškice” prilikom zajedničkog druženja sa srednjom skupinom “Jagodice” izvela su predstavu “Pričalica Ana” i stihove na…