SKUPINA “JAGODICE”

CAP radionice namijenjene prevenciji zlostavljanja djece održane su za predškolce skupine Jagodice i Pjegice. Predstavljanjem potencijalno opasnih situacija i demonstriranjem djelotvornih strategija djeca su naučila kako da budu sigurni, jaki i slobodni.

Skupina Pjegice – kreativci

– Mješovita skupina Pjegice izrađivala je slova od glinamola u kreativnoj aktivnosti – Govorne igre slovima omiljene se u mješovitoj skupini Pjegice – U likovnim i manipulativnim aktivnostima mješovita skupina Pjegice bojali su i izrezivali slova. – U spoznajnim aktivnostima djeca su imenovala i prepoznavala slova i brojke u mješovitoj skupini Pjegice