Dokumetni dječjeg vrtića Maza, Valpovo!

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (obrazac)

 

PRORAČUN ZA 2016. GODINU

 

TEME  ZA  PERMANENTNO – KOLEKTIVNO USAVRŠAVANJE  ODGOJITELJA NA  ODGOJITELJSKOM  VIJEĆU

 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MAZA VALPOVO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

 

Godišnji plan i program za 2016./2017. godinu

pdf

Izvješće o radu za 2015./2016. godinu

pdf

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

pdf

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA M A Z A VALPOVO
ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU

pdf

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA PEDAGOŠKU 2014./ 2015. GODINU

pdf

 

Statut

Statut Dječjeg vrtića Maza - Valpovo

 

KATALOG INFORMACIJA DJEČJEG VRTIĆA MAZA VALPOVO

pdf

 

Zahtjev  za  upis

Zahtjev