SKUPINA “ZVONČIĆI”

Dozreli kukuruzi i suncokreti bili su poticaji za rane aktivnosti u našoj skupini.