"FILOZOFIJA za najmlađe" - "MRAVIĆI"

“FILOZOFIJA za najmlađe” – “MRAVIĆI”

Nadovezujući se na tjednu temu “U svijetu brojeva”, Mravići su širili spoznaje o antičkoj Grčkoj, antičkim filozofima, filozofiji općenito te osobito o jednom od prvih filozofa matematičara – Pitagori. Pedagoginja Jelena, inače magistra filozofije i pedagogije, započela je tako s ciklusom radionica “Filozofija za najmlađe” upravo u skupini “Mravići”. Kao što se i očekivalo, djeca…