Dokumenti dječjeg vrtića Maza, Valpovo!

 

Statut

Statut Dječjeg vrtića Maza - Valpovo


GODIŠNJI  PLAN  I  PROGRAM  RADA  DJEČJEG  VRTIĆA   M A Z A   VALPOVO  ZA  PEDAGOŠKU   2018./2019.  GODINU

 

 

 

 


KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MAZA VALPOVO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./ 2018.


IZVJEŠĆE  O  RADU  ZA  PEDAGOŠKU    2017./ 2018. GODINU


PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU


PRORAČUN ZA 2017. GODINU

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MAZA VALPOVO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./ 2018.


IZVJEŠĆE  O  RADU  ZA  PEDAGOŠKU    2016./ 2017. GODINU


GODIŠNJI  PLAN  I  PROGRAM  RADA  DJEČJEG  VRTIĆA   M A Z A   VALPOVO  ZA  PEDAGOŠKU   2017./2018.  GODINU


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU

Dokumenti

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (obrazac)

Dokumenti

 

PRORAČUN ZA 2016. GODINU

Dokumenti

 

TEME  ZA  PERMANENTNO – KOLEKTIVNO USAVRŠAVANJE  ODGOJITELJA NA  ODGOJITELJSKOM  VIJEĆU

Dokumenti

 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MAZA VALPOVO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Dokumenti

 

Godišnji plan i program za 2016./2017. godinu

pdf

Izvješće o radu za 2015./2016. godinu

pdf

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

pdf

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA M A Z A VALPOVO
ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU

pdf

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA PEDAGOŠKU 2014./ 2015. GODINU

pdf

 

Statut

Statut Dječjeg vrtića Maza - Valpovo

 

KATALOG INFORMACIJA DJEČJEG VRTIĆA MAZA VALPOVO

pdf

 

Zahtjev  za  upis

Zahtjev