Dječji vrtić Maza Valpovo kao javnu ustanovu osnovao je Grad Valpovo 01.rujna 1998. godine kao jedinicu lokalne samouprave i uprave odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Valpova.

Na početku pedagoške godine 2013./2014., u vrtić je upisano 121 dijete u desetsatni program, koja su raspoređena u jednu jasličku i pet vrtičkih skupina.

Kapaciteti vrtića popunjeni su tijekom cijele godine i osiguravaju nesmetan tijek odgojno-obrazovnog procesa. Vrtić nudi povoljne uvijete djeci od jasličke dobi do polaska u školu za cjelovit razvoj usklađen s njihovim individualnim mogućnostima i sposobnostima.

Raznolikost sadržaja i bogatstvo stvaralaštva u jedinstvu djelovanja vrtića i obitelji, omogućuje svakom djetetu zadovoljavanje osnovnih tjelesnih i psihičkih potreba, što je preduvjet za zdravo i sretno djetinjstvo.