I ŠAPICE SU KROČILE U SVIJET DINOSAURA (2.3. – 6.3.2020.)

Odgojiteljice starije mješovite skupine „Šapice“, Ivana Lešnjaković i Ana Mari Mijatović, kroz brojne spoznajno-istraživačke aktivnosti omogućile su djeci svoje skupine ulazak u SVIJET DINOSAURA.

Istraživački duh djece je cijeli tjedan potican kroz razne sadržaje i načine rada. Komunikacijske kompetencije su se razvijale na hrvatskom jeziku u svim centrima aktivnosti, ali ponajviše temeljem sljedećih materijalnih poticaja: slikovnice, enciklopedije, plakati i knjige. Također, igre uloga na maketi „U svijetu dinosaura“ uz figurice, povećala, četkice, kamenje, pijesak te izrađene kosti dinosaura, zatim razgovor o dinosaurima, igra sijena s dinosaurima, poticale su kako govorne, tako i socijalne kompetencije i sklonost djece istraživanju. Matematička se kompetencija razvijala temeljem radnih listića sa zadacima, prepoznavanjem geometrijskih likova i oblika te uspoređivanjem količina određenih predmeta. Prirodoslovna se kompetencija razvijala poticanjem djece na postavljanje pitanja, istraživanje, otkrivanje i zaključivanje o zakonitostima u svijetu prirode čiji su, i u današnje, suvremeno doba, dinosauri ostali jedna od najfascinantnijih živih bića. Razvijala se i digitalna kompetencija uporabom informacijsko-komunikacijske tehnologije u obliku resursa učenja djece te dokumentiranja odgojno-obrazovnih aktivnosti. Kompetencija „učiti kako učiti“ razvijala se osnaživanjem djece na pronalaženje vlastite strategije učenja temeljene na ponudi različitih materijala, informacija i materijalnih poticaja koje su djeca, prema svojim afinitetima i mogućnostima kombinirala na svoj individualni način te tako proširivala spoznaje i razvijala vještine: govorne, likovne, glazbene, motoričke itd. Socijalna kompetencija, inicijativnost i poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje razvijane su poticanjem suradnje i timskog rada u grupnim aktivnostima, autonomijom u izboru aktivnostima u kojima sudjeluju te načinu uporabe materijalnih poticaja te osnaživanju u izražavanju ideja, iskustva i emocija djece kroz razne oblike umjetnosti.

Djeci su bile posebno zanimljive aktivnosti izrade otiska dinosaura u glinamolu, izrada maske dinosaura, precrtavanje dinosaura na svjetlećem stolu, ples uz dino glazbu, „dino memori“, mali poligon-prepreke za dinosaura i još mnoštvo drugih.

Pripremljeni sadržaji, kao i metodika rada te načini ophođenja prema djeci bili su vrijedno iskustvo i studentici druge godine Studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,Ivi Kudlaček. Studentica se uz pomoć svojih mentorica susrela s izazovima, ali i ljepotom odgojiteljskog poziva.

Aktivnosti su zahtijevale puno truda, planiranja i pripreme materijalnih poticaja, a svakako i puno znanja, stručnosti te ljubavi prema djeci i odgojiteljskom pozivu. Dio atmosfere iz neobičnog svijeta dinosaura – pogledajte u fotografijama u nastavku: