NATJEČAJ

Natječaj

za prijam stručnog suradnika pedagoga/inje na određeno puno radno vrijeme zamjena do povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta – 1 izvršitelj/ica