AFRIKA U “MRAVIĆIMA”

Odgojiteljica Tihana Antolović svojim je Mravićima pripremila mnoštvo mudro osmišljenih i kvalitetno izrađenih poticaja kao i uspješno provedenih aktivnosti u sklopu projektne i tjedne teme “Afrika”.

Djeca su bila oduševljena džipom, afričkom kućicom, afričkim životinjama u mobilnoj aplikaciji, tetinim kostimom i brojnim drugim poticajima kroz koje aktivno uče o svijetu oko sebe i razvijaju svoje vještine.